Üzerine yazmaya değer bir konu düşündüm. Bunun için bir dakika bile harcamadım gerçi. Şimdi tam bu kelimeleri yazarken neden bu kadar aceleci davrandığımı sordum kendime. Sanırım bunun üzerine gidebilirim. Ne üzerine yazmak istediğimi bulma aşamasından önceki aşama olan neden yazmak istediğim aşamasına bir kısa değinmek isterim. Yazmak isteme sebebim vakit öldürmek denebilir. Ders çalışıyorum ve zihnimin biraz dinlenmeye ihtiyacı olduğunu düşündüğüm zaman mola veriyorum. İşte bu molada yapacak bir şey olsun diye yazı yazmayı seçtim, hepsi bu. Yazmaya değer bir konu buldum sanırım ama işlemek için oldukça detaylı gibi görünüyor. Şimdi o kadar vakit ayırabileceğimi düşünmesem de başlayalım. Belki yarıda…

Temiz bir sayfaya bakıp da yazı yazmaya başlamak çok zor geliyor. Bir şeyler anlatasım var ama önümde bembeyaz bir sayfa görmek beni pek motive etmiyor. Bu aralar günlük hayatta da içinde bulunduğum anda derdim neyse onu belirterek konuşmaya başlıyorum. Aynı taktiği bu metni yazmaya başlamak için de kullandım, belki fark etmişsinizdir. Şimdi bu giriş cümlelerimi etraflıca açıklayayım isterim çünkü büyük oranda anlaşılmak en büyük arzularımdan biri. İzninizle baştan başlıyorum…

Bu aralar zihnim oldukça dolu. Sürekli bir şeylere dertleniyorum, sürekli bir şeyler hayal ediyorum. Kafamın içinde pek çok tartışma dönüyor. Bir şey düşünüyorum, sonra kendi düşündüğüm bu şeye karşı çıkıyorum, sonra…

Bedirhan Okumuş

Sanatçı, Bilgisayar Mühendisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store