Üzerine yazmaya değer bir konu düşündüm. Bunun için bir dakika bile harcamadım gerçi. Şimdi tam bu kelimeleri yazarken neden bu kadar aceleci davrandığımı sordum kendime. Sanırım bunun üzerine gidebilirim. Ne üzerine yazmak istediğimi bulma aşamasından önceki aşama olan neden yazmak istediğim aşamasına bir kısa değinmek isterim. Yazmak isteme sebebim vakit…

Temiz bir sayfaya bakıp da yazı yazmaya başlamak çok zor geliyor. Bir şeyler anlatasım var ama önümde bembeyaz bir sayfa görmek beni pek motive etmiyor. Bu aralar günlük hayatta da içinde bulunduğum anda derdim neyse onu belirterek konuşmaya başlıyorum. Aynı taktiği bu metni yazmaya başlamak için de kullandım, belki fark…

Bedirhan Okumuş

Sanatçı, Bilgisayar Mühendisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store